Για την πλοήγηση


Βιογραφικό


Ο ψυχολόγος Ηλίας Παπαντωνίου είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου. Εκδ. Αρχή: Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών (Αρ. Πρωτ. 3730, Ημερ. Εκδ: 12/07/2012).

Κάτοχος αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. των τίτλων σπουδών Ψυχολογίας και Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Ανάπτυξης, με βαθμολογική αντιστοιχία 8,55 «Άριστα» (Αρ. Πράξης 25 1-40/2012, Ημερ. Εκδ: 10/05/2012).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας.

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Ινστιτούτο έρευνας & θεραπείας συμπεριφοράς.

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας (Α’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Αιγινητείου Νοσοκομείου).

Τμήμα Ψυχολογίας, Seconda Università degli Studi di Napoli.

Τμήμα Ψυχολογίας, Seconda Università degli Studi di Napoli.